Pavel Pechman: Pokračujeme tam, kde běžný reporting končí

Ve společnosti innogy se pohybuje již dlouhou dobu. Vede mimo jiné i tým datových analytiků, kteří v datech hledají souvislosti tam, kde nestačí klasický reporting.

11. května 2022

Ve společnosti innogy se pohybuje již dlouhou dobu. Vede mimo jiné i tým datových analytiků, kteří v datech hledají souvislosti tam, kde nestačí klasický reporting. Pavel Pechman a jeho tým sleduje chování zákazníků, vyhodnocuje je a ‍z ‍nepřeberného množství informací dávají do souvislostí mnohdy na první dobrou nereálné scénáře. A o co víc, právě obsazuje volné místo do týmu datových analytiků.

Pavle, čím jsou zajímavá a specifická data v ‍energetice?

Není správné očekávat, že v energetice je málo dat, která by zákazníka a jeho chování mohla profilovat. Opak je pravdou. Oblast datových analýz rozvíjíme přes 10 let. Mýtus o tom, že se v energetice nedá dělat pořádná datová analýza, jsme zbořili již dávno. Nyní jsou očekávání od našeho teamu mnohdy i opačná.

Jak si mám představit práci vašeho týmu?

Hledáme souvislosti a odpovědi tam, kde kolegům z byznysu či managementu nestačí klasická „tvrdá data“ nebo reporting. Ať už jsou to profilující vlastnosti zákazníků ve ‍specifických situacích, segmentace, cílení našich komerčních aktivit, zlepšování zákaznické zkušenosti apod.

K této práci využíváme velké množství datových zdrojů, zejména interních. Vše se pak snažíme efektivně propojit, abychom našli adekvátní odpovědi na výše zmíněné otázky.

Dovedu si představit, že tato práce je závislá na technologiích a programech, které umí tato data zpracovat. Jaké nástroje k vizualizaci dat v innogy využíváte?

Snažíme se orientovat na nejčastěji užívané aplikace/nástroje pro datovou analýzu. Používáme „Python“, „Rko“. Nebojíme se sáhnout i po programu, jako je SPSS Modeler. Vše záleží na zadaném tématu nebo úloze, kterou potřebujeme analyzovat a ‍ověřit. Celá naše infrastruktura pro Data Analytics je pak provozována v cloudu.

Ve vašem týmu máte volnou židli. Doplňujete tým. Koho hledáte?

V týmu rád uplatním každého, kdo má reálný zájem o práci s daty a ‍datovou analýzu a ‍bude se orientovat v jednom ze tří zmíněných nástrojů (Python, Rko, SPSS), případně i SQL. Nejdůležitějším předpokladem je rozhodně pečlivost.

Jakkoli může vypadat energetika z vnějšku jako jednoduchá oblast, je žádoucí, aby ‍se ‍nový člen našeho týmu seznamoval s problematikou postupně. Vybudovat si znalosti určitou dobu trvá.

Důležitou součástí práce je struktura, velikost a práce týmu. Jak to vypadá u vás?

Máme čtyřčlenný tým se zkušenostmi cca 4–10 let v energo byznysu. Každý z týmu má i dílčí specializaci na konkrétní témata. Pokud vše funguje, pak má každý v týmu potřebnou samostatnost. V rámci své specializace má každý mandát a zodpovědnost jednat dovnitř firmy samostatně, uplatňovat své znalosti a být např. členem agilního interního projektového týmu.

V užším analytickém týmu pak pravidelně sdílíme zkušenosti a poznatky z různých úloh apod. Nezbytná je při tomto modelu fungování i dobrá koordinace a prioritizace.

Dovolím si tvrdit, že se všemi spolupracujícími útvary ve firmě máme korektní a ‍konstruktivní vztahy. Považuji to za zdravý základ pro dobré fungování.

Co rozvoj, pokud k vám nováček nastoupí? Existuje? A jak ho řešíte?

Samozřejmost a součást našeho fungování, bez kterého se neobejdeme. Máme renomované partnery z interních i externích zdrojů, máme kam sáhnout, držíme krok s ‍dobou. Snažím se taky dát kolegům čas a prostor na experimentování, který nám mnohdy nedá přímý užitek, ale získané zkušenosti zhodnotíme v budoucnu. Jeden příklad za všechny – hledáme souvislosti nestrukturovaných datech typu – text, voice.

Co je na této práci atraktivní?

Za největší přidanou hodnotu považuji, že naše práce má smysluplné využití. Při zadání každého projektu/úkolu si nejprve vyjasňujeme, k jakému účelu mají být naše výstupy využity. Jednak je to prevence zbytečné práce, ale zejména spolehlivě naplníme potřeby konkrétního zadavatele. I pro nás má takto splněný úkol mnohem větší smysl. Současně musíme být kreativnější. Energetika má celou řadu specifik.

Proč byste vy osobně dal šanci této pracovní příležitosti?

Za mě bych uvedl tři základní věci.

  • Autonomie – nový datový analytik ji získá a z pozice manažera týmu můžu garantovat, že se ji nebojím využít. 😊
  • Agilní styl práce a zapojení do interních projektů. Chyby netrestáme, ale ‍učíme se z nich.
  • Individuální rozvoj a sdílení zkušeností s naší matkou – MVM Group.

Nemůžu samozřejmě opomenout to, že innogy je silná, stabilní společnost, která ‍se ‍o ‍všechny zaměstnance skvěle stará. Má nadstandardní benefity 27 000 Kč ročně, zaměstnanci využívají zkrácenou pracovní dobu 7,5 hod. Pravidelně také navyšuje mzdy a nabízí spoustu dalších krásných výhod.