Informace pro uchazeče o zaměstnání o zpracování osobních údajů

Zásady a postupy při zpracování Vašich osobních údajů.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Na níže uvedených odkazech bychom Vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon "), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se ucházíte o pracovní pozici do společností innogy Česká republika a. s., innogy Energie, s.r.o., innogy Energo, s.r.o., innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. nebo innogy Zákaznické služby, s.r.o. a společnosti MVM CEEnergy s.r.o. je primárním správcem Vašich osobních údajů společnost innogy Česká republika a.s., útvar Human Resources, se sídlem Limuzská 3135/12, 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ 24275051, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 18556, která zpracovává osobní údaje pro výše uvedené společnosti, mezi kterými se jedná o postavení dvou společných správců. Ucelené informace o zpracování osobních údajů vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností, a aktualizovaného seznamu zpracovatelů a příjemců osobních údajů, jsou dostupné zde.

Při návštěvě webových stránek provozovaných innogy se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookies na počítači subjektu údajů. Soubory cookies jsou na webových stránkách innogy používány především z důvodu zajištění správného fungování těchto stránek, marketingových preferencí subjektu údajů a jiných požadavků. Díky těmto technologiím může innogy další návštěvu našich webových stránek optimalizovat a umožnit tak jejich neomezené a pohodlné využívání.

Nastavení zpracování souboru cookies je možno upravit přímo ve webovém prohlížeči nebo přímo na webových stránkách innogy. Při návštěvě webových stránek innogy se zobrazí cookies lišta, prostřednictvím které je možné vyjádřit preference s použitím příslušných cookies. Dojde-li k zablokování (tedy k nesouhlasu) používání všech souborů cookies ve webovém prohlížeči nebo prostřednictvím individuálního nastavení, není možné využívat některé funkce webových stránek innogy.

Více informací o cookies a podmínek jejich užívání je možno najít na webové adrese https://www.innogy.cz/cookie-policy.

V případě, že je stránka provozována ze strany jiné společnosti, např. www.jobs.cz, ucelené informace o využití cookies naleznete na webových stránkách této společnosti.

Tyto zásady mají informativní a právně normativní charakter, nejsou součástí pracovní ani jiné smlouvy. Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 05. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla 31. 12. 2021.