innogy očima stážistů aneb Jakých bylo 14 dní v innogy?

innogy, jedna z největších energetických firem v České republice, dlouhodobě spolupracuje se školami v celém regionu, kde vyhledává talenty a nabízí jim pak uplatnění – jak po studiu, tak i v jeho průběhu. Studenti mají možnost vybrat si brigády, stáže, ale i mohou získat i pomoc při přípravě a tvorbě bakalářských nebo diplomových prací. Stáže probíhají formou zácviku na různých pozicích napříč jednotlivými týmy společnosti. Studenti tak mají možnost vyzkoušet si spolupráci s různými innogy týmy na reálných úkolech v reálném pracovním prostředí. Dva z maturantů obchodní akademie, spolužáky Elišku a Richarda, jsme vyzpovídali z jejich dojmů a zkušeností. Oba prošli jednoměsíční stáží rozdělenou na jarní a podzimní část.

Připravovali jste se nějak speciálně na svůj první den v innogy?

Pro nás oba to bylo ráno jako každé jiné, žádná zvláštní příprava neproběhla. Budík, snídaně jako obvykle, žádné další rituály. 😊 Na čem jsme se ale shodli, že tam u nás obou byla nervozita, jak to bude probíhat. A to přesto, že jsme měli podrobný harmonogram na celou dobu praxe a teoreticky jsme tak věděli všechno, co nás v innogy čeká.

Jakým způsobem jste se vlastně o možnosti stáže v innogy dověděli?

Škola, kterou oba navštěvujeme, s innogy spolupracuje už delší dobu – innogy u nás pořádá workshopy, jejichž zaměření zaujalo naši profesorku, kterou máme na praxe. Ta se s námi sešla a společně jsme se dohodli, že bychom mohli pro povinnou praxi využít nabídky innogy – absolvovali bychom měsíční stáž rozdělenou na 2× 14 dní odborné praxe, první část na jaře a druhá pak na podzim.

Máte k oboru, ve kterém působí innogy nějak blízko?

Naše škola nemá zaměření, které by se přímo týkalo energetického průmyslu, ale znalosti z různých předmětů nám pomohly v při stáži v jednotlivých týmech. Vědomosti z ekonomiky jsme například využili v HR oddělení, znalosti z ICT a multimédií se nám zase nejvíc hodily pro praxi v Digi týmu.

V průběhu praxe jste dostali i konkrétní úkoly, jak těžké pro vás bylo splnit je tak, aby to odpovídalo zadání?

Na úplném začátku stáže jsme měli přibližně týden, který jsme strávili v týmu trenérů, který má na starosti tvorbu e-learningů, metodik a digitálního obsahu v souvislosti s různými typy školení pro zaměstnance innogy. V průběhu této doby jsme měli možnost poznávat firemní kulturu a její strukturu, prošli jsme si i vstupními testy. Vlastní zadání úkolů, ani jejich následné plnění nám nijak těžké nepřišlo. Někdy to bylo ovšem časově náročné a nějakou dobu nám to splnění trvalo. Hodně nás také bavilo, že jsme se účastnili různých konferencí. Tam po nás chtěli znát čistě náš pohled na danou problematiku. Ten byl z pohledu innogy zajímavý právě tím, že jde o pohled zvenku – z perspektivy nezaujatého člověka.

Co vás zatím v práci nejvíc pozitivně překvapilo?

Co nás nejvíc mile překvapilo, bylo přátelské prostředí, kde jsme se potkali se spoustou kolegů, kteří nám velmi ochotně pomáhali a vycházeli vstříc. Ocenili jsme všudypřítomnou zpětnou vazbu od spolupracovníků na naši práci – díky tomuto feedbacku víme, co kde zlepšit nebo dělat jinak, a tak se můžeme posouvat dál.

Setkali jste se něčím, co by vám vysloveně vadilo nebo jste s tím měli problém?

Všechny úkoly, které jsme řešili, nám byly zadávány hravou formou. Díky tomu jsme měli prostor se kreativně projevit, a pokud došlo k nějakému mírnému zakolísání, hned nám každý ochotně nabízel pomocnou ruku. Co se týká negativních jevů, v průběhu celé naší praxe jsme se ani jeden nesetkali s ničím, co by nám vadilo.

Jak byste ve třech větách celkově zhodnotili dosavadní zkušenosti se stáží?

Nám oběma stáž v innogy dodala spoustu pracovních zkušeností. Rozšířili jsme si obzory, jak ve skutečnosti firma funguje – v tom byl asi největší přínos, když člověk vidí rozdíl mezi teorií z učebnice a celkovou praxí. V innogy nás naučili i větší motivaci, nechyběla ani zdravá reflexe našich prací. Taky hodně oceňujeme, že naše praxe byla různorodá a pestrá. Na její závěr jsme připravili výstupní prezentaci, která pak slouží i naší škole jako zpětná vazba na celý průběh naší stáže. Upřímně nás také potěšily nabídky brigád a praxí, které nám v innogy nabídli, až budeme studovat na vysoké škole. Závěrem bychom shrnuli naše pocity: bylo to náročné, ale zároveň to bylo velmi obohacující.

A čím oba studenti během své praxe prošli?

 • Tým trenérů
  Tento tým zodpovídá za aktualizované školicí materiály, e-learningy a veškeré digitální obsah s ním související.
 • Kontaktní centrum
  Tady se vyřizují telefonáty se zákazníky innogy z celé ČR, řeší se různé požadavky a prodávají produkty innogy na míru (od elektřiny po pojištění).
 • Úsek kampaní a retencí
  Zde se zaměstnanci setkávají se zákazníky, kteří přemýšlejí o přechodu k jinému dodavateli. Takže s nimi řeší změnu nabídky, nebo poskytnutí jiných služeb, než doposud využívali.
 • Zákaznická centra
  Pobočky po celé ČR, na kterých zákazníci mohou vyřídit vše potřebné ohledně elektřiny, plynu nebo doplňkových služeb s innogy včetně poradenství.