Kdo má v innogy pod palcem všechna data?

Působí na pozici IT manažerky, sama se ale za typického ajťáka nepovažuje. Jak vypadá pracovní náplň ženy, která vládne v převážně mužském prostředí? Jak její pohledy pomáhají rozvíjet tým lidí napříč firmou? A nad čím vším musí přemýšlet v rámci své pozice?

O datech i o lidech, kteří za jejich využíváním v innogy stojí, jsme se bavili s IT manažerkou Zuzanou Pečovou, vedoucí týmu Data & Business Intelligence.

Vaše pozice v innogy je bezpochyby náročná a velmi komplexní. Můžete našim čtenářům popsat, co vlastně role vedoucí týmu Data & Business Intelligence obnáší a co má váš tým na starosti?

Část mé práce spočívá v běžné IT agendě – musíme s týmem zajistit, aby všechny systémy v naší správě fungovaly tak, jak mají, aby nedocházelo k výpadkům a uživatelé měli k dispozici data v dané kvalitě i čase. Kromě provozní správy zajišťujeme i nový vývoj – u nás jde převážně o vývoj nových reportů, datových sestav (query) a různých skriptů na pozadí, která data přesouvají, transformují a kombinují. To je standardní IT agenda Business Intelligence týmů, a ta se bude v různých firmách velmi podobat.

Co je ale v rámci našeho týmu unikátní, je rozvoj a péče o komunity. V innogy máme řadu šikovných lidí, kteří si třeba reporty dokáží tvořit sami, anebo jsou schopni z dat vytvořit úplné divy. Potřebovali jsme ale jejich výstupům dát jednotnou strukturu a samozřejmě jsme viděli potenciál v jejich dalším vzdělávání a vzájemném sdílení a nachytřování. Tak jsme založili komunitní platformu iDATA, v rámci které pořádáme pravidelné workshopy. My z IT zase iDATA platformu využíváme k tomu, abychom měli větší dohled nad tím, co v oblasti dat vzniká a komunikujeme pravidla, která jsou nezbytná, aby datové platformy dlouhodobě fungovaly, byly spolehlivé, bezpečné a přehledné.

Váš tým tedy zabezpečuje jednu ze stěžejních oblastí, na kterých innogy stojí. To je jistě velmi odpovědná role. Jaká byla vaše cesta do innogy na pozici, kterou teď zastáváte?

Já jsem v innogy už vlastně docela dlouho, začínala jsem v roce 2009 jako studentka na stipendijní stáži v oddělení Sales Controllingu (tehdy ještě v RWE Transgas). Tahle pozice měla blízko k datům, a protože mi šel dobře excel, naučila jsem se psát makra a s jejich pomocí začala automatizovat různé controllingové tabulky a reporty. Když se potom v rámci oddělení začal implementovat nový plánovací systém, dostala jsem příležitost se do tohoto projektu zapojit – právě díky makrům, protože dosavadní plánovací model byl na nich postaven.

V rámci projektu jsem se naučila nový systém (SAP BPC) spravovat a později i rozvíjet, a tak jsem se dostala k Business Intelligence. Po dokončení školy jsem přirozeně nastoupila na plný úvazek a po čase přestoupila do finančního controllingu. Po nějaké době se měnila struktura týmů, cílem bylo centralizovat kolegy pracující s daty, ať už v reportovacích nebo plánovacích systémech. Když se v rámci projektu vyhlásilo výběrové řízení na manažera týmu, přihlásila jsem se a vyhrála ho. Tak vznikl samostatný šestičlenný tým v Česku, k němuž ale vzdáleně patřili ještě i kolegové z Polska, Maďarska a Slovenska.

Takže klasický „ajťák“ úplně nejste.

To nejsem, ale troufnu si říct, že dnes už se v IT problematice zdárně orientuji. Naopak si myslím, že to, že nejsem původně IT, je v některých pracovních úlohách vlastně celkem výhodou. Vnáším do toho technického prostředí soft prvky – jsem velmi společenská a komunikativní, a i díky tomu nám fungují již zmíněné komunity. Typický IT introvert by takovou činnost možná dělal nerad, zatímco mě to baví.

Tím, jak dlouho už působím v innogy, tu znám spoustu kolegů a kolegyň. Vím, na koho se obrátit, nebo kde je potenciál, který je vhodné rozvíjet. Takže business přesah a background, který mám, je pro mou práci přínosný. Zároveň mě ale i IT část mé práce hrozně baví, baví mě náš IT kolektiv a pestrost naší práce.

Vaše role je tedy velmi různorodá a vyžaduje celou řadu znalostí a dovedností. Co je pro vás jako manažerku ve vaší pozici nejdůležitější?

Musím v hlavě držet celkový přehled o všem, co se děje v rámci aplikací, které máme na starosti – provozní aktivity, projekty, změnové požadavky, dodavatelé. V týmu máme na starosti v rámci třech služeb hned 15 aplikací a každá z nich má svá specifika, své uživatele s různými potřebami. Někdy mi dá zabrat, abych to všechno v hlavě udržela. Navíc mám pořád ještě určité mezery v technických znalostech – kolegové mi ale pomáhají, abych ty mezery postupně zaplňovala.

Zároveň se vzdělávám, a když je příležitost, chodím na datové konference, abych věděla, kam se posouvají trendy. Letos jsem byla i na třídenním Gartner Data & Analytics Summitu v Londýně, který byl velmi inspirativní. A pochopitelně, když mi to prostor dovolí, čtu články, koukám na webináře a poslouchám podcasty s datovou tematikou.

Zdá se, že je pro vás vzdělávání opravdu důležitým aspektem. Jakým způsobem rozvíjíte svůj tým lidí?

Před třemi lety jsme začali budovat zmíněné datové "komunity". V rámci nich se zaměřujeme krom vzájemného sdílení i na vzdělávání. V rámci iReporting komunity například školíme v nástroji Power BI, protože je poměrně jednoduchý a reporty si tak může vytvářet skoro každý. V roce 2023 jsme zavedli Data Science Academy, což je speciální seriál školení pro kolegy, kteří pro svou práci s daty ocení nové technologie a postupy. Nejvíce se v akademii zaměřujeme na jazyk Python, krom něj učíme i práci s datovými nástroji, které máme v innogy dostupné. Absolventi této akademie se pak plynule stanou členy Data Science komunity, aby měli i nadále impulzy pro svůj rozvoj v této oblasti.

A pokud jde konkrétně o můj tým, tam rozvoj probíhá asi celkem standardně jako v jakémkoliv jiném týmu, možná jen s tím rozdílem, že já své lidi k rozvoji trochu více ponoukám, protože vnímám vzdělávání jako velmi strategickou aktivitu jak z osobního měřítka, tak i celofiremního.

Říkala jste, že s reporty pracuje poměrně široká skupina lidí v rámci celé firmy. Pro koho jsou tedy tyto workshopy určeny? Může se jich zúčastnit každý?

Začínali jsme s vývojáři v Power BI a workshopy byly spíše technicky zaměřené, dnes už krom toho máme i workshopy netechnické, vývojáři zde ukazují hotové reporty a tyto workshopy jsou pro každého, kdo má zájem se podívat, co se u nás na poli reportingu objevilo nebo vytvořilo – to vlastně rozšiřuje obzory lidem z jiných pracovišť, díky reportům vidí, jak fungují jiné části firmy. Mě osobně připadají velmi zajímavé a často žasnu nad tím, jak profesionálně se řídí třeba naše innogy Zákaznické služby.

Nově jsme zavedli ještě iAutomate komunitu, která zase sdružuje zájemce o automatizaci a robotizaci. Z několika prvních workshopů máme velmi pozitivní ohlasy, takže to vypadá, že jdeme správným směrem. I toto je totiž oblast, která spadá do našeho týmu.

Takový typ firemních aktivit jistě přináší řadu benefitů pro jednotlivce i pro celý tým. Jaký vidíte hlavní přínos workshopů vy?

Hlavní přínos vidím v tom, že není potřeba vývoj reportů koncentrovat do jednoho core týmu, ale díky šíření správných postupů, technik i pravidel můžeme koordinovat rozvoj reportingu a data science napříč celou firmou. Navíc je opravdu radost sledovat, kolik máme v innogy šikovných kolegů a pomáhat jim v dalším datovém rozvoji. Dalším důležitým přínosem je i to, že dáváme dohromady kolegy z různých týmů, kteří si pak i mezi sebou navzájem radí a pomáhají. A pro innogy vidím přínos obrovský – data jsou ohromně důležitá a jejich důležitost v čase ještě poroste – proto se jim říká nové zlato. Abychom jako organizace uměli data využívat na maximum a získávat z nich přidanou hodnotu, je potřeba mít zkušené dataře. A na tom právě v rámci workshopů našich komunit postupně pracujeme.

Chystáte i nějaké novinky? Jak vidíte budoucnost IT vzdělávání v rámci celého innogy?

Chceme ještě více rozvíjet komunitu pro Data Science, chtěli bychom pro ni zorganizovat nějaká další školení a produktové workshopy. Zároveň náš první ročník Data Science Academy vyvolal vlnu dalších zájemců, takže uspořádáme minimálně ještě jeden ročník.

Zdá se, že se tedy výrazně orientujete na rozvoj lidí v rámci firmy. Proč tomu tak je? Nevyplatilo by se najít zaměstnance, kteří už dané systémy ovládají?

Energetika je náročný obor, zorientovat se v něm trvá poměrně dlouho. Rozhodně to trvá déle než naučit se Python. Pro innogy je proto smysluplnější a levnější zdokonalovat šikovné lidi, které už v týmu máme než najímat nové lidi.

Vychovávat si vlastní schopné zaměstnance je rozhodně správný způsob, jak posouvat firmu na vyšší úroveň. Co byste vyzdvihla jako další z důvodů, proč je práce v IT u innogy zajímavá?

Jednoznačně bych řekla, že kolektiv a atmosféra – já jsem na IT velmi spokojená a jsem si jistá, že to tak mají i ostatní kolegové. Napovídají tomu i čísla, máme na IT rekordně nízkou fluktuaci. Pokud už někdo odchází, tak proto, že chce třeba sabatikl (tvůrčí volno), nebo si po 25 letech v energetice touží vyzkoušet něco úplně jiného. Ale nikdo neodchází, protože by byl nespokojený, s tím jsem se nesetkala. Je to dáno jednak pestrostí práce, příležitostmi se vzdělávat a posouvat, ale hlavně i možností se realizovat – pokud máme dobrý nápad, stačí s ním přijít a pustit se do něj. Naši šéfové to prostě dělají dobře a v tomhle prostředí je radost pracovat.